Złota Seria Wykładów Otwartych – prof. dr Ruth Zimmerling

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Złota Seria Wykładów Otwartych – prof. dr Ruth Zimmerling

JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego

prof. dr hab. Marek Masnyk

zaprasza na spotkanie

z

prof. dr Ruth Zimmerling

       politologiem, wykładowcą  Instytutu Nauk Politycznych
                              Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji,

  która wygłosi wykład na temat

 Democracy and Truth: Where Science and Politics Meet

  

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w Sali Senatu
Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego,
Opole, pl. Kopernika 11, I p.


Wykład wygłoszony zostanie w języku angielskim.

***

Ruth Zimmerling ‒ emerytowana profesor teorii polityki na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji w Niemczech. W latach 2008‒2011 kierowała trójstronnym programem magisterskich studiów Europa Master na Uniwersytecie w Moguncji, wraz z partnerami z Opola i Dijon. Posiada tytuł magistra inżyniera z matematyki i ekonomii (1978), tytuł magistra filologii islamskiej (1982) oraz doktora nauk politycznych (1989). W 2002 r. uzyskała habilitację i venia legendi z nauk politycznych na Politechnice w Darmstadt.

    Przed podjęciem pracy na Uniwersytecie w Moguncji zajmowała stanowiska dydaktyczne na uniwersytetach: we Frankfurcie nad Menem, w Kolonii, Stuttgarcie, Bambergu, Darmstadt
i Hamburgu. Prowadziła wykłady jako profesor wizytujący w:  Brasílii, Mexico City, Madrycie, Grazu, Cardiff, Opolu i Middlebury.

     W latach 2005‒2010 była współredaktorem „Politische Vierteljahresschrift” (PVS), sztandarowego czasopisma Niemieckiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (DVPW).

Oprócz dziesiątek artykułów opublikowanych w języku niemieckim, angielskim
i hiszpańskim redagowała tom zbiorowy „Globalization and Democracy” (2005) oraz współredagowała (z Michaelem Beckerem) tom „Politics and Law” (2006).
          Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach konceptualnych (władza, wpływ, korupcja, globalizacja, racjonalność, rozsądek) i teorii demokracji. 


.