O spójności i integralności systemów ochrony i krajobrazu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: O spójności i integralności systemów ochrony  i krajobrazu

25 listopada na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się seminarium naukowe pn. "Spójność i integralność systemów ochrony przyrody i krajobrazu – aspekty środowiskowe i organizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem sieci Natura 2000".

 Organizatorami głównymi seminarium są Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego oraz Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Tematyka seminarium w ujęciu przestrzennym będzie dotyczyć w szczególności województwa opolskiego, a w zakresie merytorycznym oprócz aspektów środowiskowych będą przedstawiane i analizowane problemy planistyczne, organizacyjno-administracyjne oraz wybrane ekonomiczne.

Podczas seminarium zaprezentowane będą wyniki kilkuletnich badań nad spójnością i integralnością regionalnej sieci Natura 2000, prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Opolskiego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Wyniki ukażą się także na przełomie listopada i grudnia w będącej pokłosiem projektu monografii Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego.

 Oprócz wystąpień naukowców na seminarium będą prezentowane doświadczenia organów administracji rządowej i samorządowej związane z systemami ochrony przyrody. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10.00-14.30 do auli Wydziału Ekonomicznego (sala 23).

 

.