Pierwsze spotkanie Forum Biznesu Uniwersytetu Opolskiego za nami

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Pierwsze spotkanie Forum Biznesu Uniwersytetu Opolskiego za nami

23 listopada 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie Forum Biznesu Uniwersytetu Opolskiego. Władze uczelni oraz zaproszeni goście zebrali się  w Sali Senatu Collegium Maius, by zainaugurować działalność forum, które ma być platformą do współpracy pomiędzy uczelnią i otoczeniem biznesowym.

Wśród zebranych znaleźli się prof. dr hab. Marek Masnyk, rektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Jacek Lipok, prorektor ds. nauki, dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO, prorektor ds. kształcenia i studentów, dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk,  prorektor ds. rozwoju i finansów.

Z ramienia Rady Uczelni przybyli: Andrzej Drosik - jej przewodniczący, Marian Drymluch, Andrzej Stańdo, dr Dusan Bogdanov - sekretarz Rady UO, Franciszek Posacki.

Ponadto obecni byli: Joanna Kostuś, zastępca kanclerza, Małgorzata Bergandy-Heretyk, dyrektor Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich, Jarosław Kubiak, dyrektor Biura Nauki i Obsługi Projektów Uniwersytetu Opolskiego.

Niezwykle ważnymi gośćmi byli przedstawiciele biznesu, których wymieniamy poniżej, przy okazji wręczania nominacji do Forum Biznesu UO.

Chcemy budować płaszczyznę współpracy

Zebranych przywitał prorektor UO do spraw zarządzania i finansów dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO.

- Witam serdecznie na pierwszym spotkaniu poświęconym powołaniu Forum Biznesu Uniwersytetu Opolskiego, dziękuję za przyjęcie zaproszenia i poświęcony nam czas – powiedział prorektor Matwiejczuk.

- Ogromnie się cieszę, że możemy państwa gościć – mówił z kolei rektor Marek Masnyk. W kilku zdaniach przypomniał ciąg zdarzeń, który doprowadził do powołania Forum Biznesu, przywołując m.in. utworzenie Rady Uniwersytetu Opolskiego, której przewodniczącym został Andrzej Drosik – późniejszy pomysłodawca i inicjator powołania forum. Podkreśli, że to podczas batalii o utworzenie kierunku lekarskiego na UO po raz pierwszy piękny efekt dała współpraca na linii uczelnia (nauka) – biznes – samorządy.

 – Dzisiejsze spotkanie jest tego potwierdzeniem - mówił rektor. – Chcemy, by swego rodzaju flirt nauki, biznesu i samorządów przerodził się w bardziej trwały związek – zażartował. – Zależy nam na tym, by opolski biznes dostrzegł potencjał, jaki tkwi w naszej uczelni, na tym, by znaleźć sposób, który zapewni efektywne wykorzystanie przez otoczenie gospodarcze tego potencjału  z korzyścią dla uczelni, firm i regionu. Chcemy budować płaszczyznę współpracy, która między innymi objęłaby także edukację w biznesie naszych studentów, na przykład poprzez praktyki czy staże.  Mam wielką nadzieję, że to się nam uda.

- Od kilku lat staramy się na Uniwersytecie Opolskim wdrażać rynkowy, zarządczy model kierowania uczelnia – powiedział prof. Matwiejczuk, który omówił krótko najważniejsze założenia Strategii Uniwersytetu Opolskiego. – Zależy nam na tym, by forum było płaszczyzną wymiany wielu doświadczeń, by badania prowadzone w uczelni owocowały także w biznesie, i to nie tylko w wymiarze regionalnym. A propozycji mamy wiele.

Niektóre z nich zaprezentowano gościom na kilkunastominutowym filmie, podczas którego szefowie jednostek naukowych UO przedstawili obszary, w których mogą podjąć współpracę z biznesem.

Po projekcji głos zabrał przewodniczący Rady UO Andrzej Drosik, który powiedział m.in.: - Dziękuję wszystkim, którzy zgodzili się wziąć udział w pracach forum. Ta inicjatywa ma na celu stworzenie platformy: z jednej strony znajdzie się na niej uczelnia, z drugiej biznes, który będzie miał okazję podzielić się swoimi potrzebami i oczekiwaniami. Czasem dana firma robi coś nie wiedząc o tym, że ktoś już to zrobił, przeszedł tę drogę i może pomóc. Chodzi nam o to, by biznes mógł sięgać po wyedukowane kadry uniwersyteckie – podkreślił.

Ważnym punktem spotkania było wręczenie powołań członkom Forum Biznesu. Dokonał tego rektor prof. Marek Masnyk.

Powołania otrzymali:       

Paweł Kłeczek, dyrektor finansowy, członek zarządu NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.

Bartosz Ryszka, Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej, w zastępstwie odebrał je Dariusz Kopciński, członek zarządu OIG

Leszek Adamczyk, właściciel TimeNavi

Tomasz Hanzel, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

Michał Wojczyszyn, z-ca dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

Andrzej Lepich, wiceprezes zarządu Business Centre Club Opole

Prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala, prezes zarządu Park Naukowo-Technologiczny w Opolu

Bożena Górecka, dyrektor Odziału Opole, Raben Group Sp. z o.o.

Marcin Osowski, dyrektor Oddziału Polaris Sp. z o.o.

Agnieszka Kossakowska, Senior  Finance  Manager, INTERNATIONAL AUTOMOTIVE COMPONENTS POLSKA Sp. z o.o.

Dariusz Sądowski, dyrektor generalny Fielmann Sp. z o.o., w zastępstwie nominację odebrał Paweł Ostrowski, dyrektor regionalny Fielmann Sp. z o.o.

Damian Szampera, członek zarządu PAUL SCHOCKEMÖHLE LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O., w zastępstwie nominację odebrał Szymon Gromuł, dyrektor sprzedaży PAUL SCHOCKEMÖHLE LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.

 Wypracować kanały komunikacji

W krótkiej dyskusji, jaka wywiązała się w drugiej części spotkania, goście podkreślali przede wszystkim konieczność lepszego poznania się nawzajem, wypracowania sposobów dotyczących kontaktów i wzajemnego informowania się o potrzebach i możliwościach.

 - Będziemy się spotykać tak często, jak uznacie to państwo za słuszne – powiedział rektor prof. Marek Masnyk. – Uczelnia czeka na was, sale są do dyspozycji.  

Podkreślano także konieczność wypracowania kanałów komunikacji i wymiany informacji między zainteresowanymi stronami. Dr Iwona Pisz, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii zapewniła, że właśnie centrum jest takim pierwszym kontaktem: – Jesteśmy, mamy możliwości, zapraszamy!

 Andrzej Drosik zaproponował, by w najbliższym czasie zorganizować wideokonferencję o charakterze roboczym, podczas której wypracowane zostaną sposoby pracy i wybrane władze forum. – Już niebawem przystąpimy do konkretnych działań – podsumował.  

***

Organizatorami spotkania byli: dr inż. Iwona Pisz, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego, dr Sabina Wyrwich-Płotka, zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego, Maciej Kochański, dyrektor Biura Marketingu i Public Relations Uniwersytetu Opolskiego.

 

FILM  

GALERIA ZDJĘĆ


.