23 listopada odszedł prof. Stanisław Gajda – wielki uczony i wielki człowiek

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: 23 listopada odszedł prof. Stanisław Gajda – wielki uczony i wielki człowiek

„Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera” 

Z wielkim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

 prof. dr. hab. Stanisława Gajdy

wieloletniego dyrektora Instytutu Filologii Polskiej oraz kierownika Katedry Języka Polskiego Wydziału Filologicznego UO, członka i przewodniczącego Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, członka Komitetu Badań Naukowych, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz przewodniczącego Komitetu Językoznawstwa PAN, członka rad naukowych wielu instytutów, w tym Instytutu Badań Literackich oraz Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk

W naszej pamięci pozostanie jako wybitny uczony
i ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń
językoznawców i slawistów, oddany ludziom i sprawom Uniwersytetu,
cieszący się autorytetem i szacunkiem środowiska.

Cześć Jego pamięci.

Rodzinie i Najbliższym oraz Przyjaciołom Profesora
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Opolskiego

***

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy, że dzisiaj, tj. 23 listopada, odszedł od nas

Pan Profesor Stanisław Gajda

Wielki uczony i wielki człowiek, integrujący środowisko językoznawcze całej słowiańskiej Europy, założyciel międzynarodowego czasopisma „Stylistyka”, trzykrotny doktor honoris causa, członek lub przewodniczący kilku najbardziej prestiżowych naukowych gremiów państwowych i międzynarodowych, przyjaciel wielu ludzi w Polsce i za granicą, NASZ MISTRZ.

Człowiek, dla którego praca naukowa była treścią życia, który świętości nauki: prawdę, rzetelność, obiektywizm – sam czcił i innych tego nauczył. Odszedł, gdy jeszcze bardzo chciano go słuchać i czytać, radzić się i konsultować, w momencie, gdy Jego wiedza, rozumienie rzeczy i wciąż niezwykła kreatywność pozwalały Mu patrzeć na rzeczywistość (nie tylko) językową z pozycji usytuowanej – jak to mówiliśmy – „w kosmosie”. Zakładając i rozwijając „opolską szkołę stylistyczną”, wyznaczył swoim uczniom drogę, wprowadził na szerokie wody środowisk polskich i europejskich, pozostawił bogaty dorobek i cenne dziedzictwo, kontakty i przyjaźnie (i półki pełne książek w gabinecie, w większości z dedykacjami autorów). Wpoił poczucie lojalności wobec własnego ośrodka i dumy z niego, a także imperatyw kontynuacji (badań, cyklicznych konferencji, ambitnych projektów etc.).

Wiadomość o Jego śmierci – profesora Gajdy i Staszka – wielu ludzi w uczelniach polskich i zagranicznych pogrąży w szczerym żalu i bolesnym przygnębieniu, ale Profesor, który nigdy, aż do przesady, nie lubił hołdów i pompy, życzył sobie skromnego pożegnania. I tak liczy się tylko to, co zostawił po sobie w bibliotekach, w umysłach, sercach… Końca konduktu, w którym szliby ci wszyscy, którzy coś Mu zawdzięczają, nie byłoby widać.

Panie Profesorze, trudno wypowiedzieć słowa podziękowania, jeszcze trudniej pożegnania, bo wszystko zabrzmiałoby tak bardzo niewspółmiernie… Zresztą nie chciałby Pan żadnego gadania – po prostu: robić swoje, pracowicie, solidnie i bez ociągania się – „licznik bije”!

Przyjaciele i uczniowie

 Księga kondolencyjna prof. Stanisław Gajdy jest dostępna TUTAJ

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 28.11.2022 r. o godz. 11:00 w starej kaplicy cmentarnej Opole-Półwieś.

.