Porozumienie o współpracy Wydziału Prawa i Administracji UO z Prokuraturą Krajową

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Porozumienie o współpracy Wydziału Prawa i Administracji UO z Prokuraturą Krajową

27 września 2022 r. w siedzibie Prokuratury Krajowej pierwszy zastępca prokuratora generalnego prokurator krajowy Dariusz Barski i dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk podpisali „Porozumienie o współpracy”.

W podpisaniu porozumienia uczestniczyli zastępca dziekana WPiA UO dr Rafał Wielki oraz dyrektor Biura Prokuratora Krajowego prokurator Adam Zbieranek i zastępca dyrektora Biura Prokuratora Krajowego prokurator Bogdan Karp.

Z podpisanego dokumentu wynika, że współpraca między stronami może obejmować w szczególności: prowadzenie wspólnych badań dotyczących problematyki przestępczości, jej zwalczania i zapobiegania oraz kontroli; realizowanie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego zajęć dydaktycznych dotyczących funkcjonowania i roli prokuratury w zakresie ścigania przestępstw i stania na straży praworządności; udziału przedstawicieli prokuratury w zajęciach dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; organizowanie spotkań przedstawicieli prokuratury ze studentami, mających na celu zapoznanie ich z zadaniami i funkcjonowaniem prokuratury oraz organizowanie wspólnych seminariów i konferencji naukowych dotyczących problematyki przestępczości.

Podpisane porozumienie jest kolejnym obejmującym współpracę WPiA UO z najważniejszymi organami państwa.

.