Biuro Spraw Pracowniczych

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Biuro Spraw Pracowniczych

Adres: Collegium Minus , 45-040 Opole, Plac Kopernika 11a

Dyrektor: mgr Agnieszka Piestrak, telefon: 77 5416075, pok. Nr 5
Z-ca dyrektora: mgr Anna Górecka-Juszczak - telefon: 77 5415974 wew. 5974 pok. Nr 6

Pracownicy prowadzący sprawy nauczycieli akademickich :

 • mgr Izabella Kolorus - pokój nr 1, telefon 77 5416011
 • mgr Alicja Szwiec - pokój nr 1, telefon 77 5416011
 • mgr Agnieszka Piestrak - pokój nr 4, telefon 77 5416195 wew. 5395 lub 415
 • mgr Agnieszka Wendykier - pokój nr 4, telefon 77 5415976
 • mgr Joanna Piasecka - pokój nr 4, telefon 77 5415991

Pracownicy prowadzący sprawy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi i sprawy socjalne:

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA

Elektroniczna legitymacja zostanie wydana pracownikowi tylko na mailowy wniosek pracownika.

Po wgraniu zdjęcia do systemu USOSweb i dokonaniu opłaty zgodnie z instrukcją należy wysłać maila do pracownika Biura Spraw Pracowniczych: p. Alicji Szwiec (alicja.szwiec@uni.opole.pl) lub p. Izabelli Kolorus (ikolorus@uni.opole.pl).

Podział zatrudnienia nauczycieli akademickich

1. Izabella Kolorus – ikolorus@uni.opole.pl

 • Instytut Historii
 • Instytut Psychologii
 • Instytut Nauk Pedagogicznych
 • Instytut Nauk Teologicznych
 • Instytut Biologii
 • Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

2. Agnieszka Piestrak – apiestrak@uni.opole.pl

 • Instytut Fizyki
 • Instytut Informatyki
 • Instytut Ekonomii i Finansów
 • Instytut Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

3. Agnieszka Wendykier – awendykier@uni.opole.pl

 • Instytut Nauk Medycznych

4. Joanna Piasecka – joanna.piasecka@uni.opole.pl

 • Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Instytut Nauk Prawnych
 • Instytut Sztuk Wizualnych
 • Studium Języków Obcych
5. Alicja Szwiec – alicja.szwiec@uni.opole.pl
 • Instytut Językoznawstwa
 • Instytut Nauk o Literaturze
 • Instytut Chemii
 • Studium Wychowania i Sportu
 • Instytut Nauk o Polityce i Administracji


.