Terminy rekrutacji

1. Rejestracja kandydatów rozpoczyna się 16 grudnia 2019 roku.

2. Koniec rekrutacji przewidziany jest na 28 lutego 2020 roku.

3. Dokumenty można składać od 29 stycznia 2020 roku.

4. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 28 lutego 2020 r. - Niezłożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na Uniwersytecie Opolskim.

5. Jeżeli pozostaną wolne miejsca, to kandydaci na studia II stopnia mogą być przyjmowani w ramach drugiej tury, która będzie trwała do 13 marca 2020 roku (termin ostateczny).

W dodatkowym naborze liczy się tylko kolejność składania dokumentów w komisji rekrutacyjnej. Kandydat po zarejestrowaniu się w IRK i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej (85 zł), składa bezzwłocznie dokumenty w komisji i zostaje wpisany na listę przyjętych.

.