Authorities

Deans

Zdjęcie Dziekan Wydziału Filologicznego - dr Elżbieta Szymańska-Czaplak
Dean of the Faculty of Philology
dr Elżbieta Szymańska-Czaplak

Tel.: +48 77 541 5939, Fax: +48 77 541 5939
E-mail: dz-fil@uni.opole.pl
E-mail: ela@uni.opole.pl

Address:
Collegium Maius, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, Poland

Zdjęcie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych
Dean of the Faculty of Social Sciences
dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO

Tel.: +48 77 452 7401, fax: +48 77 452 7400
E-mail: dziekanhistped@uni.opole.pl
E-mail: awk@uni.opole.pl

Address:
Wydział Nauk Społecznych, ul. Oleska 48, 45-052 Opole

Zdjęcie Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technicznego
Dean of the Faculty of Natural Sciences and Technology
dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO

Tel.: +48 77 452 7301, 077 452 7302, Fax: +48 77 452 7303
E-mail: wpt@uni.opole.pl
E-mail: rajfur@uni.opole.pl

Address:
Wydział Przyrodniczo-Techniczny, ul. Oleska 22, 45-052 Opole

Zdjęcie Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki Informatyki - dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO
Dean of the Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science
dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO

Tel.: +48 77 452 7202, Fax: +48 77 452 7202
E-mail: dz-mfi@uni.opole.pl
E-mail: szwast@math.uni.opole.pl

Address:
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, ul. Oleska 48, 45-052 Opole

zdjecie dziekana wydziału nauk politycznych
Dean of the Faculty of Political Science and Social Communication
dr hab. Adam Drosik, prof. UO

Tel.: +48 77 452 74 60
E-mail: politologia@uni.opole.pl
E-mail:adam.drosik@uni.opole.pl

Address:
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

Zdjęcie Dziekana Wydziału Chemii
Dean of the Faculty of Chemistry
dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO

Tel.: +48 77 452 7100, +48 77 452 7102, Fax: +48 77 452 7101
E-mail: dziekanat.wch@uni.opole.pl
E-mail: dsiodlak@uni.opole.pl

Address:
Wydział Chemii, ul. Oleska 48, 45-052 Opole


Dean of the Faculty of Theology
Rev. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO   
Tel.: +48 77 442 3767, Fax: +48 77 454 9384
E-mail: dziekanatwt@uni.opole.pl
 
Address:
Wydział Teologiczny, ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole
Zdjęcie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji
Dean of the Faculty of Law and Administration
dr Ewa Pierzchała

Tel.: +48 77 442 3767, fax: +48 77 454 9384
E-mail: wpia@uni.opole.pl
E-mail: epierzchala@uni.opole.pl

Address:
Wydział Prawa i Administracji, ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole

Zdjecie Dziekana Wydziału Sztuki
Dean of the Faculty of Art
dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO
Tel.: +48 77 4030050, fax: +48 77 4530717
E-mail: sztuka@uni.opole.pl
E-mail: bposacki@uni.opole.pl

Address:
Wydział Sztuki, ul. Wrocławska 4, 45-707 Opole

Opole University Senate

Administration

University Spokesperson

Zdjęcie Rzecznika UO - Maciej Kochański
Maciej Kochański, MA
Collegium Maius, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
Tel.: +48 695 21 66 72
E-mail: rzecznik@uni.opole.pl

Rector's Office

Collegium Maius, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
E-mail: rektorat@uni.opole.pl
Tel.: +48 77 541 5905, Fax: +48 77 541 5900

Head of Rector's Office:
Małgorzata Mitrus
E-mail: rektorat@uni.opole.pl
Tel.: +48 77 541 5903, Fax: +48 77 541 5900

Lidia Serwecińska
E-mail: rektorat@uni.opole.pl
Tel.: +48 77 541 5904, Fax: +48 77 541 5900

Katarzyna Szmyt
E-mail: rektorat@uni.opole.pl
Tel.: +48 77 541 5905, Fax: +48 77 541 5900

Opole University Main Office

Collegium Minus, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole, Poland
E-mail: sekretariat@uni.opole.pl
Tel:. +48 77 541 6070, +48 77 541 6071, Fax: +48 77 541 6000

Students' Union

President:
Maciej Pischka
Student Activity Centre: Room 18 (1st floor)
Tel./Fax: +48 77 452 70 39.