PełnomocnicyPełnomocnik ds.tytuł, stopień, imię, nazwiskokontakt
e-learningu dr Katarzyna Książekkasiak@uni.opole.pl
osób niepełnosprawnychdr Grzegorz Haberghaber@uni.opole.pl
systemu POL-ondr Małgorzata Mitrusmmitrus@uni.opole.pl
imprez i imprez masowychmgr Szymon Wolfswolf@uni.opole.pl
uczelniany koordynator ECTSmgr inż. Katarzyna Potyrałakkochanowska@uni.opole.pl
USOSmgr Ewelina Zalaszalas@uni.opole.pl
polityki antykorupcyjnejdr Krzysztof Ćwielągkcwielag@uni.opole.pl
rekrutacjidr inż. Józef Hurekhurek@uni.opole.pl
współpracy Polska-Wschódmgr Irina Nowobilskainowobilska@uni.opole.pl
certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcegodr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk, prof. UO
klenska@uni.opole.pl
studenckichmgr Maciej Kochańskimkochanski@uni.opole.pl
równego traktowaniadr Marzanna Pogorzelskampogorzelska@uni.opole.pl
zasobów genetycznychdr hab. Ewa Moliszewska, prof. UOewamoli@uni.opole.pl
RZECZNIKtytuł, stopień, imię, nazwiskokontakt
dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickichdr Miłosz Kościelniak-Marszał mkoscielniak@uni.opole.pl
dyscyplinarny ds. studentówdr hab. Dariusz Mucha, prof. UOadwokatmuchad@wp.pl
dyscyplinarny ds. doktorantówdr Paweł Szewczykpszewczyk@uni.opole.pl
POZOSTALItytuł, stopień, imię, nazwiskokontakt
Inspektor ochrony radiologicznejdr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UOagna@uni.opole.pl
.