Rektorzy

Zdjęcie Rektora 
Uniwersytetu Opolskiego - Prof. dr. hab. Marka 
Masnyka
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego
prof. dr hab. Marek Masnyk

Tel.: +48 77 541 5903
E-mail: rektorat@uni.opole.pl
E-mail: marek.masnyk@uni.opole.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek 10.00-12.00 po wcześniejszym umówieniu się

Zdjęcie Prorektora ds Nauki - dr hab. Jacka Lipoka, prof. UO
Prorektor ds. nauki
Pierwszy Zastępca Rektora
prof. dr hab. Jacek Lipok

Tel.: +48 77 541 5904
E-mail: rektorat@uni.opole.pl
E-mail: jacek.lipok@uni.opole.pl

Godziny przyjęć:
wtorek, środa w godz. 09.00-11.00 po wcześniejszym umówieniu się

Zdjęcie Prorektora ds. rozwoju i finansów - dr hab. inż. Rafała Matwiejczuka, prof. UO
Prorektor ds. rozwoju i finansów
dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO

Tel.: +48 77 541 5904
E-mail: rektorat@uni.opole.pl
E-mail: rafal.matwiejczuk@uni.opole.pl

Godziny przyjęć:
środa, czwartek w godz. 09.30-11.00 po wcześniejszym umówieniu się

Zdjęcie Prorektor ds. kształcenia i studentów - dr hab. Izabelli Pisarek, prof. UO
Prorektor ds. kształcenia i studentów
dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO

Tel.: +48 77 541 5905
E-mail: rektorat@uni.opole.pl
E-mail: izabella.pisarek@uni.opole.pl

Godziny przyjęć:
wtorek 11.00-13.00, czwartek 13.00-14.00 po wcześniejszym umówieniu się

Zdjęcie Prorektor ds. Collegium Medicum - dr hab. Renaty Szyguły, prof. UO
Prorektor ds. Collegium Medicum
dr hab. Renata Szyguła, prof. UO

Tel.: +48 77 442 3524
E-mail: rektorat@uni.opole.pl
E-mail: renata.szygula@uni.opole.pl

Godziny przyjęć:
wtorek, czwartek w godz. 10.00-12.00 po wcześniejszym umówieniu się


BIURO REKTORA

Rektorat

Collegium Maius

pl. Kopernika 11
45-040 Opole
e-mail: rektorat@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 5903-05

dr Małgorzata Mitrus, dyrektor Biura Rektora
mgr Lidia Serwecińska
mgr Katarzyna Szmyt


Collegium Salutis Humanae

ul.Katowicka 68
45-060 Opole
e-mail: rektorat@uni.opole.pl
tel. +48 77 442 3523-4

mgr Maria Dziuba-Pec
Aleksandra Kaczmarek


Audytor wewnętrzny

mgr Jolanta Soboń
e-mail: sobon@uni.opole.pl
tel. +48 77 452 70 04


Nadzór Prawny i Właścicielski

e-mail: bp@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 59 33
tel. +48 77 541 60 76

r. pr. Marek Sztęborowski, koordynator Zespołu radców prawnych
r. pr. Piotr Gdalewski
r. pr. Mateusz Tusiński
mgr Monika Jonczyk
mgr Małgorzata Podgórska-Ziobro


Inspektor Ochrony Danych

mgr Jacek Najgebauer
e-mail: jacek.najgebauer@uni.opole.pl
tel. +48 77 452 70 99


Sprawy Obronne i Obrona Cywilna Ochrona Informacji Niejawnych

mgr Jacek Najgebauer

mgr Andrzej Śliwa

e-mail: asliwa@uni.opole.pl
tel. +48 77 452 60 98

mgr Robert Rudek
e-mail: robert.rudek@uni.opole.pl
tel. +48 77 442 35 36


Kierowca Rektora

Jarosław Mokrzycki

BIURO FINANSOWE

ul. Oleska 48, pok. 122 i 123
tel. +48 77 452 73 00

mgr Konstanty Gajda, dyrektor Biura Finansowego
e-mail: kgajda@uni.opole.pl

mgr Krzysztof Małys
e-mail: krzysztof.malys@uni.opole.pl

dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys
e-mail: akrawczyk.soltys@uni.opole.pl

.