Authorities

Deans

Zdjęcie Dziekan Wydziału Filologicznego - dr hab. Joanna Czaplińska, prof UO
Dean of the Faculty of Philology
dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO

Tel.: +48 77 541 5939, Fax: +48 77 541 5939
E-mail: dz-fil@uni.opole.pl
E-mail: joanna.czaplinska@uni.opole.pl

Address:
Collegium Maius, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, Poland

Zdjęcie Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technicznego
Dean of the Faculty of Natural Sciences and Technology
dr hab. Stanisław Koziarski, prof. UO

Tel.: +48 77 452 7301, 077 452 7302, Fax: +48 77 452 7303
E-mail: wpt@uni.opole.pl
E-mail: stanislaw.koziarski@uni.opole.pl

Address:
Wydział Przyrodniczo-Techniczny, ul. Oleska 22, 45-052 Opole

Zdjęcie Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki Informatyki - dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO
Dean of the Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science
dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO

Tel.: +48 77 452 7202, Fax: +48 77 452 7202
E-mail: dz-mfi@uni.opole.pl
E-mail: szwast@math.uni.opole.pl

Address:
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, ul. Oleska 48, 45-052 Opole

Zdjęcie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji
Dean of the Faculty of Law and Administration
dr hab. Piotr Stec, prof. UO

Tel.: +48 77 442 3767, fax: +48 77 454 9384
E-mail: wpia@uni.opole.pl
E-mail: piotr.stec@uni.opole.pl

Address:
Wydział Prawa i Administracji, ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole

Opole University Senate

Administration

University Spokesperson

Rector's Office

Collegium Maius, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
E-mail: rektorat@uni.opole.pl
Tel.: +48 77 541 5905, Fax: +48 77 541 5900

Head of Rector's Office:
Małgorzata Mitrus
E-mail: rektorat@uni.opole.pl
Tel.: +48 77 541 5903, Fax: +48 77 541 5900

Lidia Serwecińska
E-mail: rektorat@uni.opole.pl
Tel.: +48 77 541 5904, Fax: +48 77 541 5900

Katarzyna Szmyt
E-mail: rektorat@uni.opole.pl
Tel.: +48 77 541 5905, Fax: +48 77 541 5900

Opole University Main Office

Collegium Minus, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole, Poland
E-mail: sekretariat@uni.opole.pl
Tel:. +48 77 541 6070, +48 77 541 6071, Fax: +48 77 541 6000

Students' Union

President: 
Izabela Kaczyńska
Student Activity Centre: Room 18 (1st floor)
Tel./Fax: +48 77 452 70 39
.