Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Dzień adaptacyjny: 27–30.09.2021 (poniedziałek–czwartek) 

Inauguracja roku: 05.10.2021 (wtorek)

Święto Uniwersytetu: 10.03.2022 (czwartek)

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2021 – 02.02.2022 okres zajęć dydaktycznych

12.11.2021 – dzień wolny od zajęć

24.12.2021 – 07.01.2022 przerwa świąteczna

03.02.2022 – 16.02.2022 sesja egzaminacyjna, w tym:

03.02.2022 – egzamin z języka obcego

17.02.2022 – 23.02.2022 zimowa sesja poprawkowa

24.02.2022 – 27.02.2022 przerwa międzysemestralna

01.02.2022 (wtorek) – zajęcia będą przeprowadzone według planu przewidzianego na czwartek.

02.02.2022 (środa) – zajęcia będą przeprowadzone według planu przewidzianego na piątek.

Do 28.02.2022 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru zimowego.

W dniu Inauguracji roku przewidujemy tylko godziny rektorskie.

SEMESTR LETNI

28.02.2022 – 24.06.2022 okres zajęć dydaktycznych

14.04.2022 – 19.04.2022 przerwa świąteczna

02.05.2022 – dzień wolny od zajęć

17.05.2022 – 18.05.2022 dni wolne od zajęć (Piastonalia)

17.06.2022 – dzień wolny od zajęć

25.06.2022 – 08.07.2022 sesja egzaminacyjna, w tym:

27.06.2022 – egzamin z języka obcego

01.09.2022 – 14.09.2021 sesja poprawkowa, w tym:

01.09.2022 – egzamin poprawkowy z języka obcego

15.06.2022 (środa) zajęcia będą przeprowadzone według planu przewidzianego na wtorek.

15.09.2022 – 30.09.2022 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2021/2022.

.