Kursy do wyboru

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Kursy do wyboru

Rejestracja

  • I termin 11.12.2017 (3 dni - rejestracja elektroniczna)
  • II termin 18.12.2017 (3 dni - rejestracja elektroniczna)
  • III termin 08.01.2018 (3 dni - rejestracja indywidualna u Koordynatora kierunkowego)

Dla studentów studiów niestacjonarnych wymiar godzin zajęć kursów ogólnouczelnianych ustala się na poziomie 60% wymiaru godzin na studiach stacjonarnych (zgodność z Uchwałą Senatu UO NR 6/2016-2020 i Decyzją 2/2017 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów).

Wykaz kursów zmiennych ogólnouczelnianych i rejestracja na kursy pod adresem: usosweb.uni.opole.pl

Instrukcje dotyczące rejestracji można znaleźć pod adresem: usosweb.uni.opole.pl

UCZELNIANY KOORDYNATOR ECTS

dr Agnieszka Rombel - Bryzek
email: agarombel@uni.opole.pl
tel. +48 77 452 72 42


Koordynatorzy Wydziałowi i Kierunkowi >>


.