Apel Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Apel Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

Wstrząśnięci tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, apelujemy o rozwagę, umiar w słowach, uspokojenie emocji, obniżenie temperatury sporów na tle ideologicznym, politycznym, światopoglądowym.

Wzajemny szacunek, otwartość, tolerancja i zrozumienie dla inności to fundament niezbędny do budowy każdej społeczności.

Nie zgadzamy się na mowę nienawiści w żadnej formie i pod żadnym politycznym czy światopoglądowym sztandarem. Zapowiadamy „zero tolerancji” dla takich zachowań w naszym środowisku oraz wsparcie i pomoc dla każdej inicjatywy, która ma na celu walkę z wszelkimi przejawami agresji w życiu publicznym.

W imieniu Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

    Wiceprzewodniczący KRUWiO                                  Wiceprzewodniczący KRUWiO

         prof. Piotr Kielan                                                                prof. Andrzej Rokita

.