Wydarzyło się

Przeniesienie do informacji o tytule: Światowy Dzień Języka Rosyjskiego

Światowy Dzień Języka Rosyjskiego

Zaprasza Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Rosyjskie Centrum Kultury i Nauki Legnica-Opole.

Więcej
.