dr Borys Cymbrowski

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pegagogiczny, Instytut Socjologii

Obszar badawczy

Ekonomia literatury: pieniądz, kapitał i stosunki klasowe w prozie realistycznej XIX i XX wieku.

O współpracy z przedsiębiorstwami

-

Kontakt

Adres e-mail: borys.cymbrowski@uni.opole.pl

.