dr inż. Adam Czubak

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Informatyki

Obszar badawczy

IT, Sieci komputerowe

O współpracy z przedsiębiorstwami

Projektowanie, tworzenie innowacji w zakresie sieci LAN, WAN, Data Center.

Kontakt

Adres e-mail: aczubak@uni.opole.pl

.