mgr Agnieszka Dembicka-Niemiec

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny

Obszar badawczy

Zrównoważony rozwój miast. Rozwój regionalny i lokalny

O współpracy z przedsiębiorstwami

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

Kontakt

Adres e-mail: adembicka@uni.opole.pl

.