Sprawozdania

UWAGA Decyzją nr 5/2017 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów z dnia 8 marca 2017 r. zostały wprowadzone nowe wzory sprawozdań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim:


Sprawozdanie za rok akademicki 2016/2017
Sprawozdanie za rok akademicki 2015/2016
Sprawozdanie za rok akademicki 2014/2015
Sprawozdanie za rok akademicki 2013/2014


Roczne sprawozdania samooceny z realizacji Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w danym roku akademickim powinny być przygotowane według wzoru zatwierdzonego Decyzją nr 5/2017 Prorektora ds. kształcenia i studentów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów sprawozdań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim. Sprawozdania powinny być zaprezentowane i zatwierdzone na posiedzeniu Rady Jednostki oraz dostarczone w terminie do 15 listopada br., po zakończeniu danego roku akademickiego do:

1. Przewodniczącego Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia - sprawozdanie z działalności na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w jednostce (tylko w wersji elektronicznej na adres: ela@uni.opole.pl).

2. Przewodniczącego Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia - sprawozdanie z oceny jakości kształcenia w jednostce (tylko w wersji elektronicznej na adres idobra@uni.opole.pl)

3. Sekretariatu Prorektora ds. Kształcenia i studentów – w wersji papierowej (podpisanej) oraz w wersji elektronicznej do Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia na adres mbucka@uni.opole.pl

Wzory sprawozdań od roku akademickiego 2016/2017:
Decyzją nr 5/2017 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów z dnia 8 marca 2017 r. zostały wprowadzone nowe wzory sprawozdań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim:

Wzory sprawozdań do roku akademickiego 2015/2016:
Sprawozdanie z realizacji założeń systemu oceny jakości kształcenia (pobierz dokument).
Sprawozdanie z realizacji założeń systemu doskonalenia jakości kształcenia (pobierz dokument).


<< Powrót do strony: Jakość kształcenia - aktualności

Zobacz również:

.