Wykaz procedur doskonalenia jakości kształcenia

Obowiązujące na Uniwersytecie Opolskim

Nazwa procedury Oznaczenie procedury
Ogólna procedura doskonalenia jakości kształcenia - oznaczenie procedur Pobierz
SDJK-O-U1
Procedura tworzenia, modyfikowania kierunków studiów i specjalności Pobierz
SDJK-O-U2
Procedura tworzenia studiów doktoranckich i projektowania programów studiów doktoranckich w UOPobierz
SDJK-O-U3
Procedura tworzenia studiów podyplomowych i kursów Pobierz
SDJK-O-U4
Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się oraz oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowychPobierz
SDJK -O-U5
Procedura oceny wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia Pobierz
SDJK-O-U6
Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentówPobierz
SDJK-O-U7
Procedura oceny nauczyciela akademickiego dokonana przez studenta Pobierz
SDJK-O-U8
Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez nauczyciela akademickiego Pobierz
SDJK-O-U9
Procedura procesu dyplomowaniaPobierz
SDJK-O-U10
Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckichPobierz
SDJK-O-U11
Procedura hospitacji zajęćPobierz
SDJK-O-U12
Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez absolwentów Uniwersytetu OpolskiegoPobierz
SDJK-O-U13
Procedura określania i zaliczania różnic programowychPobierz
SDJK-O-U14
Procedura uznawalności w Uniwersytecie Opolskim efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalnąPobierz
SDJK-O-U15

<< Powrót do strony: Jakość kształcenia - aktualności

Zobacz również:

.