Odszedł prof. dr hab. Stanisław Dolata

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Odszedł prof. dr hab. Stanisław Dolata

Z ogromnym żalem informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2019 roku zmarł prof. dr hab. Stanisław Dolata wieloletni pracownik Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Profesor Stanisław  Dolata od 1981 roku był pracownikiem Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a następnie Uniwersytetu Opolskiego. Początkowo był zatrudniony na stanowisku adiunkta, a od 1993 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 2002 roku uzyskał tytuł naukowy profesora zwyczajnego. Profesor Stanisław Dolata pełnił w latach 1992-2005 funkcję kierownika Katedry Finansów i Rachunkowości, a w latach 1996-1999 prodziekana ds. nauki Wydziału Ekonomicznego.

Zainteresowania naukowe profesora Stanisława Dolaty koncentrowały się na zagadnieniach z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, finansów przedsiębiorstw oraz finansów publicznych.

Był promotorem prac doktorskich. Pod jego kierunkiem powstało wiele prac magisterskich i dyplomowych. Organizował i był kierownikiem naukowym cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych funkcjonowaniu samorządu terytorialnego.

Za swoją działalność naukową i dydaktyczną otrzymał liczne nagrody od rektora Uniwersytetu Opolskiego, a także indywidualną nagrodę trzeciego stopnia za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przyznaną w roku 1985 przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką „Zasłużonemu Opolszczyźnie”, Odznaką za zasługi dla miasta Opola, Srebrną Odznaką za zasługi dla ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Profesor Stanisław Dolata, był nie tylko znakomitym naukowcem  i nauczycielem akademickim, ale również działaczem samorządowym.

Pozostanie w naszej pamięci jako życzliwy człowiek i dobry kolega, który zawsze znajdował czas, by doradzić lub pomóc w potrzebie. Był powszechnie lubiany - także przez studentów, którzy cenili profesjonalizm Jego wykładów oraz rzeczową i przyjazną atmosferę na seminariach.

                                                Koleżanki i Koledzy z Wydziału Ekonomicznego

                                                              Uniwersytetu Opolskiego

 

.