Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

W porządku spotkania znalazły się takie punkty, jak uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym i inwestycyjnym szpitala za rok 2018, zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2017-2021, przyjęcie darowizny sprzętu medycznego oraz rozszerzenie zakresu działalności poprzez utworzenie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Regionalnego Centrum ECMO (metoda ECMO to system pozaustrojowego wspomagania oddychania), a także program rozwoju naukowego kadry medycznej USK.

Dyskusję wzbudziła propozycja ograniczenia liczby łóżek w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, wynikająca z rozporządzenia ministra zdrowia z 11 października 2018 r., która z dniem 1 stycznia 2019 roku wprowadza zmianę zasad obliczania norm zatrudnienia pielęgniarek wyrażonych w równoważnikach na poszczególne oddziały szpitalne (według tych nowych zasad liczba pielęgniarek w USK okazuje się za mała).

- Mając na uwadze zarówno wymagania ustawy, jak i bezpieczeństwo pacjentów, Rada Społeczna w najbliższym czasie będzie szukać, wspólnie z władzami Uniwersytetu Opolskiego, kierownictwem szpitala oraz władzami samorządowymi, najlepszego rozwiązania tej trudnej sytuacji – podkreśla Małgorzata Lis-Skupińska, rzeczniczka USK.

Niewątpliwym sukcesem jest utworzenie w USK w Opolu Regionalnego Centrum ECMO w ramach istniejącego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dzięki tej idei powstanie miejsce rutynowego leczenia techniką pozaustrojową – ECMO – pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową i niewydolnością serca.

W Polsce idea ECMO dopiero zyskuje na popularności, obecnie działają pojedyncze ośrodki oparte o miejscowe oddziały intensywnej terapii. Utworzenie Regionalnego Centrum ECMO w Opolu pozwoli mieszkańcom Opolszczyzny korzystać z metody leczenia jak dotąd niedostępnej w regionie, a która niejednokrotnie jest jedynym skutecznym sposobem na uratowanie pacjenta znajdującego się w stanie zagrożenia życia. Wpłynie to znacząco na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Opolszczyzny.

Konieczny sprzęt został pozyskany w roku 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, a wraz z zakupem urządzenia przeprowadzono szkolenie kadry medycznej USK w centrach terapii ECMO w Polsce i za granicą. Z metody leczenia ECMO już skorzystało w USK czterech pacjentów.

 

 

3
3
3
.