Kazachowie na praktykach na Uniwersytecie Opolskim

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Kazachowie na praktykach na Uniwersytecie Opolskim

Od 30 października do 14 grudnia 2018 r. gościmy 68 studentów partnerskiej uczelni z Kazachstanu - Euroazjatyckiego Uniwersytetu Narodowego.

Studenci studiów magisterskich filologii angielskiej oraz nauk społecznych odbyli staże w Instytucie Filologii Angielskiej oraz w Instytucie Socjologii. Program pobytu obejmuje uczestnictwo w zajęciach, warsztaty, spotkania z wykładowcami i studentami oraz udział w prezentacjach na temat studiów w UO. Praktyki są finansowane ze środków uczelni macierzystej naszych gości.

Koordynatorami praktyk są dr Elżbieta Szymańska-Czaplak oraz dr Michał Wanke, a przyjazdy studentów obsługuje od strony administracyjnej Paulina Panic z Sekcji ds. Międzynarodowych Programów Studiów.

Uczelnia im. Nikołaja Gumilowa jest partnerem Uniwersytetu Opolskiego w ramach umowy bilateralnej oraz w Akcji Kluczowej 107 programu Erasmus+.

 

7
7
7
7
7
7
7
.