Elektroniczna rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Elektroniczna rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane

Wkrótce odbędzie się I tura elektronicznej rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane realizowane w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019. Już teraz w USUSWeb dostępna jest oferta kursów, które - podobnie jak w poprzedniej rejestracji - zostały podzielone na trzy grupy: społeczne, humanistyczne i ogólne. Studenci wielu kierunków w danym semestrze muszą wybrać kurs z konkretnej grupy. Przed rejestracją warto zatem rozeznać się, z której grupy należy wybrać kurs oraz w jakim języku.

Najbliższe zapisy odbędą się w dwóch terminach:

I tura – 3-4 grudnia 2018 r.

II tura -17-19 grudnia 2018 r.

Zgodnie regulaminem rejestracji na kursy ogólnouczelniane zmienne student, który nie zarejestrował się w I i II turze elektronicznej rejestracji jest zmuszony do znalezienia wolnego miejsca na kursie ogólnouczelnianym na własną rękę, ale tylko do dnia rozpoczęcia semestru (nie ma możliwości zapisania się na kurs w trakcie semestru). Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, chyba że student, na pisemny wiosek, uzyskał zgodę dziekana w porozumieniu z wydziałowym koordynatorem ECTS.

.