Witajcie w Polsce! Grant NAWA dla Uniwersytetu Opolskiego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Witajcie w Polsce! Grant NAWA dla Uniwersytetu Opolskiego

Projekt  UO uzyskał dofinansowanie wysokości ponad 100 tysięcy złotych w konkursie programu Welcome to Poland Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Realizacja programu rozpoczęła się 5 listopada 2018 r. i potrwa do końca roku 2019. Działanie pod nazwą „Welcome to UO” obejmuje szkolenia dla pracowników uczelni w zakresie obsługi i integracji studentów z zagranicy, wykonanie tłumaczeń dokumentów i regulaminów dotyczących studiów i spraw z nimi związanych (tych, które jeszcze nie funkcjonują w języku angielskim).

Ponadto nasza uczelnia wzbogaci się o tabliczki w języku angielskim dla lepszej orientacji cudzoziemców w przestrzeni uniwersytetu, a biblioteka otrzyma bazę ponad 100 000 książek cyfrowych z zakresu dyscyplin, w których kształceni są studenci z zagranicy. Zaplanowano też działania integracyjne, jak np. cykl spotkań pod hasłem „Smaki świata” jako platformę prezentacji swoich kultur „od kuchni” dla studentów kilkunastu narodowości, którzy studiują w UO oraz „Weekendy międzynarodowe” - tj. spotkania pracowników i studentów UO w prywatnych domach.

Uczelnia otrzymała blisko 115 tys. zł dofinansowania. Autorkami projektu są Katarzyna Herok oraz Oksana Smolnikova z Działu Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. Wsparcia w zakresie obsługi i rozliczania projektu udziela Centrum Zarządzania Projektami UO.

- Studenci z zagranicy są dla nas tak samo ważni jak polscy – podkreśla prof. Janusz Słodczyk, prorektor UO ds. nauki i finansów. - Wymagają oni tyle samo wysiłku i uwagi, a w pewnych specyficznych obszarach nasze zaangażowanie musi być większe. Chodzi przede wszystkim o przełamanie bariery językowej, o obsługę w języku angielskim i - najważniejsze - o stworzenie dobrej atmosfery wokół nich, o integrację. Korzyści dla uczelni są oczywiste: studenci spoza UE płacą czesne, wynajmują nasze akademiki, przyjeżdżają z motywacją do pracy. Ministerstwo utworzyło NAWA właśnie w celu umiędzynarodowienia uczelni i cieszę się, że UO zdobywa granty już w pierwszych naborach, tym bardziej, że połowa aplikujących nie dostała dofinansowania.

W tym roku akademickim około 100 cudzoziemców z całego świata podjęło studia w języku angielskim na Uniwersytecie Opolskim (ekonomia, sp. International Business, sp. Sustainable Development, socjologia, sp. Intercultural Communication, filologia angielska, English in Public Communication, Master of Liberal Arts), a w ramach programów wymian w salach UO zasiądzie kolejnych 200 obcokrajowców.

 

1
2
.