Inwestycje za 9 mln zł w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Inwestycje za 9 mln zł w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu oddano do użytku wyremontowany i doposażony Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz najnowszej generacji tomograf komputerowy. Inwestycje warte są w sumie 9 mln złotych.

W uroczystości, jaka odbyła się 19 października 2018 r. w USK wzięli udział m.in. rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk, dyrektor USK Dariusz Madera, wicewojewoda Violetta Porowska.

Nowoczesny tomograf kosztował 5 mln złotych. To aparat posiadający dwie lampy i dwa rzędy detektorów. Dodatkowo 1 mln zł zainwestowano w przebudowę pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej pod jego użytek. Na tę inwestycję USK pozyskał pieniądze ze środków unijnych (85 proc. dofinansowania) i Ministerstwa Zdrowia (15 proc.).
Drugą ważną inwestycją był remont i wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, największego oddziału chirurgicznego na Opolszczyźnie oraz jedynego ośrodka naczyniowego w województwie. Całkowity koszt tego projektu to 3 mln zł, z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych wyniosła 2 mln. Szpital otrzymał również dofinansowanie w wysokości 350 tys. zł z Uniwersytetu Opolskiego na pokrycie części wkładu własnego.

Na oddziale wymieniono sieć elektryczną, oświetleniową, wodno-sanitarną oraz centralnego ogrzewania, doposażono i przystosowano sale do potrzeb pacjentów oraz zmodernizowano gabinety lekarzy i dyżurki pielęgniarek. Utworzono też sale intensywnego nadzoru z systemami monitoringu oraz sale wyposażone w specjalistyczne łóżka, przebudowano sanitariaty z przystosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną: kardiomonitory, aparat EKG, systemy podciśnieniowego leczenia ran, materace przeciwodleżynowe oraz pompy strzykawkowe.

- Remont oddziału oznacza przede wszystkim podniesienie standardu dla pacjenta, skorzystają też pracownicy, którzy dostali do dyspozycji nowy sprzęt medyczny, odremontowane pomieszczenia. Skończyliśmy chirurgię i już rozpoczynamy remont oddziału okulistyki, który będzie gotowy za pół roku – powiedział Dariusz Madera, dyrektor szpitala.

Zakup tomografu i remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Naczyniowej był możliwy dzięki pozyskaniu funduszy w wielozakresowym projekcie „Poprawa efektywności działania Oddziałów i Zakładów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury poprzez zakup i wymianę niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz remont", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. W jego ramach szpital zyskał ponad 27 mln zł. Poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 85 proc., natomiast wkład własny finansowany przez Ministerstwo Zdrowia to ok. 4 mln.

Materiały dzięki uprzejmości USK.

  

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
.