Prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak w zespole doradczym ministra

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak w zespole doradczym ministra

2 października 2018 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powołał prorektor Uniwersytetu Opolskiego ds. zarządzania i rozwoju prof. dr hab. Wiesławę Piątkowską-Stepaniak w skład Zespołu doradczego ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

Decyzję tę przekazała społeczności akademickiej wicewojewoda Violetta Porowska 3 października 2018 r., podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.

Prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak jako jedyna przedstawicielka Opolszczyzny będzie reprezentowała nasz region w tym gremium.

- To ogromne wyróżnienie nie tylko dla pani profesor. To sprawa fundamentalnie ważna dla Opolszczyzny, bo oznacza, że w bardzo wąskim gronie specjalistów działających przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego mamy swojego przedstawiciela – mówi nam wicewojewoda Violetta Porowska. – Powołanie do tego zespołu prof. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak oznacza docenienie jej fachowości, świetnej znajomości spraw szkolnictwa wyższego, docenienie w niej człowieka z wizją, marzeniami i determinacją oraz wielką skutecznością, by te marzenia realizować, co zostało udowodnione na przykładzie kierunku lekarskiego, który pani profesor organizowała – dodaje wicewojewoda Porowska.    

- Jestem zaszczycona i wzruszona, a ten wspaniały prezent od pana ministra Gowina przyjmuję także jako gest wsparcia drogi, którą jako uczelnia obraliśmy i która jest słuszna –powiedziała tuż po wręczeniu jej nominacji prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak.  

Zadaniem zespołu, zgodnie z zarządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 czerwca 2016 r., jest „świadczenie doradztwa na rzecz ministra w zakresie spraw pozostających w jego właściwości, w szczególności: przygotowywanie rekomendacji dotyczących kierunków rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego; analizowanie i opiniowanie projektów dokumentów strategicznych dotyczących obszaru nauki i szkolnictwa wyższego; zapewnianie wsparcia eksperckiego przy realizacji bieżących działań i przedsięwzięć ministra.”

ZOBACZ FILM

2
2
.