UO rozszerza współpracę w Afganistanie

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: UO rozszerza współpracę w Afganistanie

Podczas tygodniowego pobytu w lipcu na Uniwersytecie Taj w Mazar-i-Sharif  naszą uczelnię reprezentowali dr Michał Wanke, koordynator Biura Międzynarodowych Programów Studiów, dr Marek Korzeniowski, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych, Muhammad Murtaza Kohistani z Biura Współpracy z Zagranicą, Marcin Deutschmann z Akademickiego Centrum Karier i Krystyna Waindzoch z Katedry Biosystematyki.

Wizyta w Afganistanie miała na celu zaplanowanie kolejnych wymian studenckich, a w szczególności procedury selekcji i wizowej. Najważniejszym tematem było jednak opracowanie nowego programu studiów magisterskich na Uniwersytecie Taj pod ewentualnym patronatem Uniwersytetu Opolskiego. W pracach nad planowaniem rozwoju takich studiów skupiono się na szkoleniach dla nauczycieli oraz materiałach dydaktycznych. Obecność doktorantki z biologii miała na celu rozwój relacji z lokalną uczelnią publiczną w zakresie badań biosystematycznych w Azji Środkowej. Podjęła ona się też zebrania próbek lokalnych roślin z różnych części miasta, gdyż Afganistan jest ciągle nieodkrytą ziemią dla naukowców ze względu na dekady niepokojów i niestabilności.

Wizyta obejmowała spotkania na Uniwersytecie Balkh w celu omówienia doświadczeń w dziedzinie nauk przyrodniczych, jak i wspólnego programu nauczania. Uniwersytet Balkh prowadzi takie studia z jedną z amerykańskich uczelni. Pomimo suchej i bardzo gorącej pogody, charakterystycznej dla lata w klimacie stepowym i temperaturach sięgających nawet 45 stopni Celsjusza, wizyta była zarówno intensywna, jak i produktywna.

Zespół uczestniczył w afgańsko-polskiej nocy kulturalnej, obejmującej poezję i śpiew. Nasi przedstawiciele zatrzymali się w domu założycieli uniwersytetu i cieszyli się afgańską gościnnością, kuchnią. Przygotowano dla nich tradycyjne stroje.

Uniwersytet Taj został założony przez Simin Shams, pierwszą i jedyną kobietę prowadzącą uniwersytet w Afganistanie. Jej uczelnia inwestuje we wdrażanie równouprawnienia, przyciągając coraz więcej studentek.

Afganistan jest niestety krajem zawirowań wojennych i terroryzmu, ale Mazar-i-Szarif pozostaje stosunkowo bezpiecznym miejscem. Niemniej jednak, podczas całego pobytu, zespół korzystał z pojazdów przeciwpancernych i ochrony. Aktywność w mieście trwa normalnie pomimo zagrożeń bezpieczeństwa w okolicznych prowincjach. Uniwersytet Opolski ma nadzieję pomóc w kształceniu młodego pokolenia Afganistanu, zarówno poprzez programy wymiany, jak i sam Uniwersytet Taj, który zostałby naszym lokalnym przedstawicielem.

Był to drugi wyjazd delegacji z Uniwersytetu Opolskiego do Afganistanu.Wiosną 2017 roku  prorektor ds. nauki i finansów, prof. Janusz Słodczyk wraz z dr. Stankomirem Nicieją i dr. Michałem Wanke odwiedzili Kabul i kilka uniwersytetów z siedzibą w stolicy. Od tego czasu na UO studiowało 13 studentów z Afganistanu w ramach programu wymiany, a dwóch kolejnych zapisało się na pełne programy studiów. W tej chwili kolejni Afgańczycy zapisują się na studia na UO.

Współpraca między uniwersytetami jest możliwa dzięki dotacji z programu Erasmus + i obejmuje mobilność zarówno pracowników, jak i studentów. W zeszłym roku to Uniwersytet Opolski będzie gościł studentów Uniwersytetu Taj podczas semestru wymiany studenckiej.

.