20 lipca 2018 r. ruszyła dodatkowa rekrutacja na studia II stopnia

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: 20 lipca 2018 r. ruszyła dodatkowa rekrutacja na studia II stopnia

20.07 2018 r. rozpoczęła się rejestracja kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na kierunki, na których są wolne miejsca.

Rejestracja i przyjęcia będą odbywały się w sposób ciągły, aż do wypełnienia limitu przyjęć. Od 20.07 do 28.07 i od 3.09 do końca rekrutacji na kierunkach, które nie przewidują rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się i wpłaceniu opłaty, składa dokumenty w komisji rekrutacyjnej i otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia. Na tym etapie rekrutacji o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów.

W dniach od 20.07 do  28.07  komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9 do 15 w dni powszednie oraz od 9 do 12 w soboty; we wrześniu od 11 do 13 w dni powszednie.

Od 30.07 do 31.08 (w godz. 9 - 14) dokumenty kandydatów na kierunki, gdzie nie są przewidziane rozmowy kwalifikacyjne będzie też przyjmował Dział Nauczania, a  w pozostałych terminach – tylko kierunkowe (wydziałowe) komisje rekrutacyjne. Kandydaci, którzy złożą dokumenty w Dziale Nauczania otrzymają decyzję o zakwalifikowaniu na studia, a formalną decyzję o przyjęciu wyda komisja rekrutacyjna po 3.09.2018 r.

18.09 – koniec rejestracji kandydatów na kierunki, które przewidują rozmowy kwalifikacyjne

19.09 do 21.09 – rozmowy kwalifikacyjne

20.09 – egzamin praktyczny z rysunku, a 21.09 – rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac dla kandydatów na edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych.

Gdzie są jeszcze miejsca na studia stacjonarne II stopnia –sprawdź tutaj

.