Dodatkowy nabór na studia (wolne miejsca) II tura

Rejestracja kandydatów będzie trwała do czasu wypełnienia limitów przyjęć, ale nie dłużej niż do 26 września 2018 r.

Kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się i wpłaceniu opłaty, składa dokumenty w komisji rekrutacyjnej i otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia. Na tym etapie rekrutacji o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów.

Lista kierunków/specjalności będzie się zmieniać w miarę zapełniania limitu przyjęć lub pojawienia się wolnych miejsc. Proszę uważnie śledzić zmiany na tej liście!

Studia stacjonarne I. stopnia i jednolite magisterskie

Studia stacjonarne II. stopnia

.