Konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie Informatyki

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie Informatyki.

Zainteresowane osoby proszone są o składanie w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Fizyki
i Informatyki następujących dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 2. życiorys,
 3. odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra informatyki,
 4. wykaz publikacji,
 5. plan badań naukowych w dyscyplinie informatyka,
 6. kwestionariusz osobowy (www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/pracownicy/kwestionariusz-dla-ubiegajacego-sie.doc),
 7. list referencyjny,
 8. zgoda na:
 • wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy;
 • zaliczenie do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w związku z występowaniem  Wydziału o dofinansowanie działalności statutowej.

Preferowane będą osoby, które:

 1. posiadają dorobek naukowy lub plan badań naukowych wskazujący na możliwość szybkiego uzyskania awansu naukowego w dyscyplinie informatyka,
 2. posiadają uprawnienia pedagogiczne lub doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu informatyki,
 3. są dyspozycyjne.

Dodatkowym atutem będzie udokumentowanie praktycznych umiejętności w zakresie specjalności informatycznej, którą  kandydat zajmuje się naukowo.

Planowane zatrudnienie od 1 października 2018 r.

Warunkiem zatrudnienia jest znajomość języka polskiego w mowie.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Termin składania podań upływa 10 września 2018 r.

Po rozstrzygnięciu konkursu dokumenty zostaną zwrócone kandydatom pocztą.

.