Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego na Wydziale Nauk Społecznych

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – magisterskie,
 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów MS Office, edytorów tekstu, poczty mailowej, Internetu,
 • Dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym,
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • Dobra organizacja pracy własnej,
 • Wysoka kultura osobista i rozwinięte umiejętności interpersonalne, komunikatywność

Wymagane dokumenty:

 • Kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie,
 • Szczegółowe CV,
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • Oświadczenie o niekaralności

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2018 r. do dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych w pok. 130, przy ul. Oleskiej 48 w Opolu.

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, po uprzednim powiadomieniu telefonicznym,  odbędzie się w wyznaczonym terminie.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000). 

.