Trwa rekrutacja na Uniwersytet Opolski

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Trwa rekrutacja na Uniwersytet Opolski

Co roku nasza uczelnia stara się zaproponować kandydatom nowe obszary kształcenia, tak, by każdy absolwent szkoły średniej mógł znaleźć coś dla siebie. W nadchodzącym roku akademickim wśród tych nowych propozycji znalazły się takie kierunki jak m.in. games studies,  lingwistyka stosowana, pedagogika specjalna czy gospodarka leśna.

Szczegółowy opis wszystkich proponowanych przez Uniwersytet Opolski kierunków jest dostępny na naszej stronie internetowej, w zakładce kandydat/rekrutacja. Można tam znaleźć informacje m.in. na temat programu kształcenia, kompetencji, jakie uzyska absolwent danego kierunku czy możliwości zatrudnienia po jego ukończeniu. 

Do 13 lipca zostanie ogłoszona lista kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zakwalifikowanych do przyjęcia oraz lista kandydatów mogących starać się o przyjęcie na miejsce tych, którzy zrezygnowali ze studiów na UO (tzw. lista rezerwowa). Obie kategorie kandydatów muszą złożyć komplet dokumentów w kierunkowej komisji rekrutacyjnej w terminie od 16 do 21 lipca br. w dni powszednie od godz. 9.00 do 15.00, a w sobotę od 9.00 do 12.00. Niezłożenie w tym terminie dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

Do dnia 19 lipca zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych na drugi stopień studiów stacjonarnych, a od 20 do 25 lipca br. do godz. 12.00 będą przyjmowane dokumenty kandydatów.

Przed 13 lipca komisje nie przyjmują dokumentów na studia.

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć rejestracja kandydatów w II. terminie (II. tura) rekrutacji rozpocznie się 14 lipca na studia stacjonarne, a na studia niestacjonarne - 25 lipca. Na tym etapie rekrutacji, dokumenty należy składać bezpośrednio po zarejestrowaniu i wpłaceniu opłaty rekrutacyjnej. O przyjęciu decyduje wtedy kolejność złożenia dokumentów w komisji rekrutacyjnej.

Wszystko o rekrutacji znajdziesz tutaj

.