Odszedł mgr Grzegorz Bujnarowski. Miał zaledwie 43 lata

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Odszedł mgr Grzegorz Bujnarowski. Miał zaledwie 43 lata

Z żalem żegnamy pracownika Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego w latach 2004-2013.

Grzegorz Bujnarowski (02.08.1974 – 08.06.2018) był absolwentem Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego. W 2004 roku został zatrudniony ma stanowisku asystenta w Zakładzie Zastosowań Fizyki Jądrowej IF UO. Jeszcze jako student, aktywny członek Koła Naukowego Fizyków, pasjonat fizyki, został włączony w działalność badawczą ZZFJ i legitymował się publikacjami w czasopismach naukowych o międzynarodowym zasięgu. Dwukrotnie  uzyskał  wyróżnienie i stypendium ministra edukacji. Za wyróżniające się wyniki w nauce i pracę na rzecz środowiska uzyskał dyplom Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

W roku 2004 obronił pracę magisterską i rozpoczął pracę w Instytucie Fizyki na stanowisku asystenta. Od roku 2005 zajmował się badaniami w Pracowni Pomiarów Czasów Życia Pozytonów IF oraz nadzorem naukowo-technicznym nad tą pracownią. W roku 2006 współorganizował ogólnopolskie Seminarium Anihilacji Pozytonów.

Prowadził badania naukowe głównie w obszarze defektów strukturalnych – ich wpływu na zjawisko anihilacji pozytonów w badanych próbkach. Poza tym prowadził również badania skażenia środowiska pierwiastkami promieniotwórczymi w rocznych przyrostach pni drzew.

Dwukrotnie odbył miesięczne praktyki w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, a w roku 2007 odbył tam półroczny staż naukowy.

Wszystkie zadania wynikające z pełnienia funkcji dydaktycznych i naukowych wykonywał z dużym zaangażowaniem. Zawsze był bardzo życzliwy, pogodny i aktywny.

Zawsze uśmiechnięty – takim go chcemy pamiętać.

Koleżanki i koledzy z Instytutu Fizyki
Uniwersytetu Opolskiego

 Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie w kościele parafialnym w Krasiejowie we wtorek 12.06.2018 r. o godz. 10, a następnie odprowadzimy zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz komunalny w Nowej Schodni.

.