Na socjologii po raz pierwszy ruszają specjalności już na licencjacie

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Na socjologii po raz pierwszy ruszają specjalności już na licencjacie

Odpowiadając na potrzeby rynku – kształcenia absolwentów gotowych do podejmowania badań w środowisku wirtualnym, badań rynkowych i konsumenckich na socjologii powstały specjalności, które studenci wybiorą już po pierwszym roku studiów licencjackich. Są to specjalności: badania internetowe i badania rynkowe.

Absolwenci tych specjalności będą posiadać wiedzę na temat wykorzystania nowych technologii w praktyce badawczej oraz umiejętność analizowania rzeczywistości wirtualnej przy zastosowaniu nowoczesnych technik i narzędzi. Oferowane w ramach specjalności Badanie internetowe kursy to między innymi: netnografia, media społecznościowe, wprowadzenie do Big Data, a w ramach specjalności Badania rynkowe: przedsiębiorczość, zarządzanie projektami, socjologia organizacji.

Trzecia nowa specjalność na studiach licencjackich to Problemy społeczne, w ramach której studenci zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu diagnozowania problemów społecznych, ewaluacji programów profilaktycznych oraz umiejętności realizacji badań empirycznych w tym zakresie. Wiedza zdobyta w trakcie studiów to szansa na znalezienie pracy w fundacjach  stowarzyszeniach, w samorządach, ośrodkach pomocy społecznej i pomocy rodzinie, w poradniach i szpitalach, w instytucjach badawczych diagnozujących trudne sytuacje w życiu zbiorowym. Moduł specjalnościowy oferuje m.in.: kursy Action-research, ewaluacja interwencji społecznych, organizacje pozarządowe.

Poza uczestnictwem w zajęciach teoretycznych studenci będą mieli okazję odbyć wiele zajęć warsztatowych oraz praktyki w dobranych do profilu specjalnościowego firmach i instytucjach. 

.