Języki, prawo, przedsiębiorczość – studia dla kadr nowego typu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Języki, prawo, przedsiębiorczość – studia dla kadr nowego typu

Języki, prawo, przedsiębiorczość to pierwszy na Uniwersytecie Opolskim międzywydziałowy kierunek studiów, przygotowany wspólnie przez Wydział Filologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji. Skierowany jest do osób, które pragną uczyć się języka czeskiego od podstaw,  kontynuować naukę języka angielskiego oraz zdobyć specjalistyczną wiedzę (także językową) w zakresie prawa i przedsiębiorczości.

Kierunek powstał z myślą o kształceniu nowego typu kadr, zapewniających wsparcie językowe, organizacyjne, administracyjne i prawne podmiotom prowadzącym międzynarodową współpracę (np. transgraniczną). Studia te wypełniają lukę w istniejącej ofercie edukacyjnej, skupiającej się na kształceniu pracowników organów obsługi prawnej oraz administracji publicznej. Kierunek Języki, prawo, przedsiębiorczość kształci specjalistów biegle posługujących się dwoma językami obcymi oraz będących w stanie efektywnie stosować prawo w swojej działalności zawodowej. Celem studiów jest wykształcenie umiejętności praktycznych potrzebnych do efektywnego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku międzynarodowym. Atutem jest nauka języka czeskiego, szczególnie pożądanego na Opolszczyźnie, graniczącej z Republiką Czeską. Absolwent kierunku Języki, prawo, przedsiębiorczość będzie wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy w sektorze prywatnym, a także w podmiotach publicznych na stanowiskach wymagających znajomości prawnej obsługi procesów biznesowych.

W przyszłości oferta studiów na tym kierunku zostanie skierowana również do obcokrajowców, którym zaproponowana zostanie nauka języka polskiego jako obcego wraz z pakietem przedmiotów z zakresu prawa i przedsiębiorczości, co powinno zainteresować cudzozemców pragnących podjąć współpracę np. Ukraińsko-polską czy chińsko-polską.

Rekrutację na kierunek prowadzi Instytut Slawistyki.

 

 

 

.