Godziny rektorskie z okazji Piastonaliów 2018

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Godziny rektorskie z okazji Piastonaliów 2018

Z okazji Studenckiej Wiosny Kulturalnej „Piastonalia” 2018  prorektor ds. kształcenia i studentów  prof. Izabella Pisarek ogłasza godziny rektorskie w dniu 23 maja 2018 r. od godziny 11, a dni 24 i 25 maja – dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich studentów naszej uczelni. 

.