Terminy rekrutacji

Rejestracja kandydatów na wszystkie rodzaje studiów rozpoczyna się 18 kwietnia.

Termin rejestracji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie upływa dnia 9 lipca, a na studia drugiego stopnia 17 lipca.

Termin rejestracji dla absolwentów starej matury, kandydujących na studia lekarskie i farmację upływa 2 maja (na studia stacjonarne i niestacjonarne, egzaminy wstępne od 8 do 12 czerwca).

Termin rejestracji kandydatów na wszystkie rodzaje studiów niestacjonarnych upływa dnia 24 lipca. Wyjątek stanowi II stopień English Philology i Germanistik oraz kierunek lekarski. Rejestracja na dwa pierwsze kierunki kończy się 18 września, a 20 września odbędą się egzaminy. Rejestracja na kierunek lekarski kończy się 2 maja (stara matura) i 25 lipca (nowa matura).

Do 13 lipca zostanie ogłoszona lista kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zakwalifikowanych do przyjęcia oraz lista kandydatów mogących starać się o przyjęcie na miejsce tych, którzy zrezygnowali ze studiów na UO (tzw. lista rezerwowa). Obie kategorie kandydatów muszą złożyć komplet dokumentów w kierunkowej komisji rekrutacyjnej w terminie od 16 do 21 lipca br. w dni powszednie od godz. 9.00 do 15.00, a w sobotę od 9.00 do 12.00. Niezłożenie w tym terminie dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

Do dnia 19 lipca zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych na drugi stopień studiów stacjonarnych, a od 20 do 25 lipca br. do godz. 12.00 będą przyjmowane dokumenty kandydatów.

Przed 13 lipca komisje nie przyjmują dokumentów na studia.

W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć, rejestracja kandydatów w II. terminie (II. tura) rekrutacji rozpocznie się 14 lipca na studia stacjonarne, a na studia niestacjonarne - 25 lipca. Na tym etapie rekrutacji, dokumenty należy składać bezpośrednio po zarejestrowaniu i wpłaceniu opłaty rekrutacyjnej. O przyjęciu decyduje wtedy kolejność złożenia dokumentów w komisji rekrutacyjnej. Informacji na temat II. terminu rekrutacji i kierunkach studiów, na które się odbywa, szukaj w zakładce "Rekrutacja".

UWAGA! Cudzoziemcy mogą składać/wysyłać dokumenty już od maja b.r.

Zobacz pełny harmonogram rekrutacji
.