Konkurs na stanowisko asystenta w dziedzinie nauk biologicznych

Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w dziedzinie nauk biologicznych, w Zakładzie Biochemii i Farmakologii Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego, w zakresie biochemii, enzymologii i toksykologii.

1. Wymagania w zakresie kwalifikacji:

· posiadany tytuł magistra w dziedzinie nauk biologicznych

· ukończone studia podyplomowe w dyscyplinie biotechnologia

· co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych z zakresu biochemii, enzymologii i toksykologii

· dorobek naukowy z zakresu biochemii, enzymologii i toksykologii

· uczestnictwo w konferencjach

· znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym

2. Warunki mieszkaniowe:

· uczelnia nie zapewnia mieszkania

3. Wymagane dokumenty:

· podanie

· życiorys

· kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika (do pobrania http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania)

· odpis dyplomu

· wykaz publikacji

· oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

4. Czas trwania konkursu:

· 3 tygodnie od daty ogłoszenia

5. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

6. Adres nadsyłania zgłoszeń:

Sekretariat Samodzielnej Katedry

Biotechnologii i Biologii Molekularnej

Uniwersytet Opolski

ul. Kominka 6 a

45-032 Opole

Opole, 05.04.2018 r.

.