Stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk biologicznych

Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk biologicznych od 01.10.2018 r., w Zakładzie Badania i Modelowania Procesów Biologicznych Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego, w zakresie enzymologii, nanobiotechnologii, technik obrazowania komórek.

1. Wymagania w zakresie kwalifikacji:

· posiadany stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych

· doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych z zakresu nanobiotechnologii, enzymologii, technik obrazowania komórek

· dorobek naukowy z zakresu nanobiotechnologii, badania procesów biologicznych z użyciem enzymów, błon biologicznych, polimerów kwasu sjalowego, egzosomów oraz technik obrazowania komórek.

· uczestnictwo w grantach

· uczestnictwo w stażach naukowych

· znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym

2. Warunki mieszkaniowe:

· uczelnia nie zapewnia mieszkania

3. Wymagane dokumenty:

· podanie

· życiorys

· kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika (do pobrania http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania)

· odpis dyplomu

· wykaz publikacji

· dane kontaktowe przynajmniej jednego opiekuna naukowego

· oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

4. Czas trwania konkursu:

· 3 tygodnie od daty ogłoszenia

5. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

6. Adres nadsyłania zgłoszeń:

Sekretariat Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej
Uniwersytet Opolski
ul. Kominka 6 a
45-032 Opole

Opole, 05.04.2018 r.

.