Ciekawy projekt Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Ciekawy projekt Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UO

 Projekt kierowany jest do osób mających powyżej 30 lat, pozostających bez zatrudnienia (w tym do emerytów, rolników poniżej 2 ha przeliczeniowych).

Wszystkie szczegóły, w tym dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie badzprzedsiebiorczy.uni.opole.pl.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w dniach 10-19.01.2018r.

 

.