Santander Universidades

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Santander Universidades


Santander Universidades to od 2011 r. jeden  z fundamentów  społecznego zaangażowania Banku Zachodniego BZWBK oraz Grupy Santander, opartego na wsparciu szkolnictwa wyższego poprzez umiędzynarodowienie, zatrudnianie absolwentów oraz promowania idei przedsiębiorczości jak również stypendia dla studentów i kadry akademickiej.

Przynależność do Santander Universidades jest dla polskich uczelni wyznacznikiem prestiżu, a także świadczy o chęci międzynarodowego rozwoju oraz wyróżnienia się w środowisku akademickim pod względem oferowanych możliwości edukacyjnych. Więcej informacji znajduje się na stronie BZWBK.

Praktyki dla studentów

Rekrutacja na praktyki w Banku Zachodnim WBK prowadzona jest przez cały rok. Bank od samego początku oferuje możliwość szybkiego rozwoju oraz stara się zapewnić zatrudnienie po ukończeniu stażu. Ma do zaoferowania ponad 210 miejsc na płatne praktyki dla studentów w całym kraju. Dzięki temu student może wybrać najbardziej dogodny dla siebie czas na zdobywanie doświadczenia zawodowego. Więcej.


Fot: Freepik by Javi_indy

.