Nagrody Quality wręczone

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nagrody Quality wręczone

Uroczyste wręczenie nagród za rok akademicki 2016/2017 odbyło się 6 grudnia 2017 w gabinecie rektora UO prof. Marka Masnyka, w obecności prorektor prof. Izabelli Pisarek.

 W tej edycji nagrody otrzymali:

Dr inż. Magdalena Śliwa – Wydział Ekonomiczny

Dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk, prof. UO - Inst. Polonistyki i Kulturoznawstwa

Dr Małgorzata Adams-Tukiendorf - Inst. Fil. Angielskiej

Dr Piotr Urbaniec - Inst. Matematyki i Informatyki

Dr Anna Gołębiowska - Inst. Historii

Dr Elżbieta Nieroba - Inst. Socjologii

Dr hab. Elena Jagt-Yazykova, prof. UO - Kat. Biosystematyki

Dr inż. Dariusz Suszanowicz - Kat. Inżynierii Procesowej

Dr hab. Grzegorz Gajos – Wydział Sztuki

Dr Beata Kozicka - Wydział Prawa i Administracji

Dr Dariusz Mucha - Wydział Prawa i Administracji

Ks. prof. dr hab. Kazimierz M. Wolsza - Wydział Teologiczny

Mgr Katarzyna Piętos - Studium Języków Obcych

Dr Jacek Taborski - Studium wychowania Fizycznego i Sportu

 Kwota przyznana na nagrody pochodzi ze środków przeznaczonych na działalność dydaktyczną, jej wysokość określa się w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Opolskiego. W roku 2017 wynosi 15 tys. zł brutto. Dodatkowe 5 tys. zł brutto zostało przekazane przez prof. Izabellę Pisarek ze środków prorektora ds. kształcenia i studentów.  Suma 20 tys. została podzielona na 14 osób.


 

 

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
.