Prof. Piotr Stec powołany do Kolegium NIK

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Prof. Piotr Stec powołany do Kolegium NIK

To bardzo duże wyróżnienie zarówno dla samego nominowanego, jak i dla środowiska uniwersyteckiego, z którego prof. Stec się wywodzi. 

Marszałek Sejmu wręczył w poniedziałek 4 września akty nominacji czterem nowym członkom kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Kolegium m.in. uchwala okresowe plany pracy Izby oraz może opiniować informacje prezesa NIK o wynikach szczególnie ważnych kontroli.

W skład kolegium NIK weszli: dr hab. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego - dziekan Wydziału Prawa i Administracji, dr Mariusz Piotrowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Tomasz Sobecki, radca Prezesa NIK oraz Marek Zająkała, dyrektor Departamentu Obrony Narodowej NIK.

Kolegium realizuje konstytucyjnie i ustawowo zapisaną zasadę kolegialności Izby. Wyposażone jest w szerokie kompetencje. Uchwala roczne plany pracy, projekt statutu i budżetu. Każdego roku Kolegium zatwierdza dokumenty, które Izba ma obowiązek przedłożyć Sejmowi z mocy prawa, tj. analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdanie z działalności NIK za poprzedni rok.

.