Skoda superb do kupienia – nowa niższa cena!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Skoda superb do kupienia – nowa niższa cena!

Oferty przetargowe można składać do 25 lipca, do godziny 10, w sekretariacie uczelni w Collegium Minus przy  Pl. Kopernika 11A , II piętro, pokój nr 20.

Samochód można oglądać w dni robocze od 17 do 24  lipca w godzinach od 8 do 15, w Dziale Logistyki Uniwersytetu Opolskiego ul. Oleska 48, pok. nr 17; najlepiej telefoniczne ustalić godzinę spotkania.

Auto wyprodukowano w 2010 roku, przebieg wynosi 141 730  km. Cena wywoławcza to tys. 28 tys. zł (cena  brutto zwolniona z podatku VAT).

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

Skoda superb do kupienia – nowa niższa cena!
Skoda superb do kupienia – nowa niższa cena!
Skoda superb do kupienia – nowa niższa cena!
Skoda superb do kupienia – nowa niższa cena!
Skoda superb do kupienia – nowa niższa cena!
.