Skoda superb do kupienia

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Skoda superb do kupienia

Oferty przetargowe można składać do 14 lipca, do godziny 10, w sekretariacie uczelni w Collegium Minus przy  Pl. Kopernika 11A , II piętro, pokój nr 20.

Samochód można oglądać w dni robocze od 6 do 13 lipca w godzinach od 8 do 15, w Dziale Logistyki Uniwersytetu Opolskiego ul. Oleska 48, pok. nr 17; najlepiej telefoniczne ustalić godzinę   spotkania.

Auto wyprodukowano w 2010 roku, przebieg wynosi 141 730  km. Cena wywoławcza to 35 tys. zł (cena  brutto zwolniona z podatku VAT).

 Więcej informacji : OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

.