Ważna wizyta studyjna na Politechnice Śląskiej

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Ważna wizyta studyjna na Politechnice Śląskiej

16 maja 2017 r. delegacja Uniwersytetu Opolskiego pod kierownictwem dyrektora Zespołu ds. Projektów Strategicznych Grzegorza Sawickiego uczestniczyła w wizycie studyjnej w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach (CITT).

Gospodarzem spotkania była dyrektor CITT Agnieszka Labus. Celem wizyty było zapoznanie się z modelem biznesowym CITT oraz „dobrymi praktykami” wypracowanymi przez Politechnikę Śląską w zakresie procesów transferu wiedzy i technologii.

Wiedza wyniesiona ze spotkania jest wiedzą bezcenną, niezbędną w procesie budowy profesjonalnego centrum transferu wiedzy i technologii na Uniwersytecie Opolskim.

CITT  prowadzi skutecznie i profesjonalnie swoją działalność od ponad dziesięciu lat i jest jednym z ośmiu założycieli aktywnie działającego Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTTA). Do PACTTA należy obecnie 48 najbardziej aktywnych centrów transferu wiedzy i technologii  z całej Polski.

Co bardzo istotne Politechnika Śląska jest dla  naszego Uniwersytetu naturalnym partnerem do współpracy z uwagi na fakt, że oferta komercyjna dla biznesu proponowana przez osiem wydziałów UO uzupełnia ofertę komercyjną dla biznesu 14 wydziałów Politechniki Śląskiej, tworząc nowy obszar kompleksowej oferty prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa opolskiego i śląskiego.

Już ta pierwsza wizyta wskazuje, że współpraca będzie trwała, efektywna i korzystna.

.