Mamy dziewiąty wydział na naszym uniwersytecie!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Mamy dziewiąty wydział na naszym uniwersytecie!

- Idea powołania Wydziału Sztuki dojrzewała od kilku lat i bardzo się  cieszę, że udało się wreszcie sfinalizować to przedsięwzięcie – mówi rektor prof. Marek Masnyk.

Solidarnie za Wydziałem Sztuki

O pozyskaniu statusu wydziału uniwersyteckiego pracownicy instytutu myśleli od kilku lat, a bardzo intensywne starania podjęli od października zeszłego roku.

Uchwałę w sprawie wydzielenia Instytutu Sztuki z Wydziału Nauk Społecznych i przekształcenia go w dziewiąty wydział UO senat uczelni podjął 27 kwietnia 2017 roku. Nowy wydział rozpocznie samodzielną działalność od 1 października br.

Senat podjął uchwałę jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. Również wcześniej rada Wydziału Nauk Społecznych oraz komisja senatu opowiedziały się jednogłośnie za powołaniem Wydziału Sztuki.

- Widać społeczność akademicka dostrzegała naszą odrębność skoro solidarnie uznała, że powinniśmy być samodzielnym wydziałem – mówi prof. Łucja Piwowar – Bagińska, dotychczasowa dyrektorka Instytutu Sztuki, a obecnie jedyna kandydatka na dziekana Wydziału Sztuki (wybory odbędą się 1 czerwca). – Ta zmiana ma dla nas ogromne znaczenie, będziemy bowiem mogli poddać się parametryzacji. Dotychczas – w strukturach Wydziału Nauk Społecznych - nasz dorobek artystyczny nie był punktowany, nie mieścił się bowiem w obszarze nauk humanistycznych czy społecznych. Teraz będzie inaczej – parametryzacja będzie dotyczyła także naszej działalności artystycznej, będziemy mogli poddać się ocenie w tej właśnie dziedzinie. Ogromnie nas to cieszy.

Działalność artystyczna bardzo wartościowa

Nowy Wydział Sztuki wychodzi z Wydziału Nauk Społecznych z kategorią B (taką posiada WNS). – Teraz będziemy walczyć nie tylko o utrzymanie tej kategorii, ale i jej podniesienie – zapowiada prof. Piwowar – Bagińska.  

- Wydział Sztuki jest kolejnym dopełnieniem naszego uniwersytetu, dziewiątym jego wydziałem. Już niebawem będziemy mieli ich dziesięć – myślę tu o niedalekiej przyszłości i powołaniu Wydziału Medycznego – dodaje rektor Marek Masnyk. – Status wydziału ułatwi też naszym artystom współpracę  z innymi wydziałami artystycznymi w Polsce i poza jej granicami.

Dziś ze 116 studentami pracuje dziewięciu samodzielnych pracowników naukowych na pełnych etatach, w tym dwóch profesorów zwyczajnych. - Dwie osoby są też zatrudnione na pół etatu – dodaje prof. Piwowar – Bagińska.

Po latach tułaczki artyści i studenci zadomowili się w siedzibie przy ulicy Wrocławskiej (przeprowadzka miała miejsce w 2013 roku), którą przekształcili w prawdziwą świątynię sztuki. Urządzili tam nowoczesne pracownie, a korytarze zamienili w małe galerie sztuki, zapełniając je sukcesywnie pracami studentów i wykładowców.

.