Tobiasz Bednarek zwycięzcą Konkursu Wiedzy o Języku Polskim

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Tobiasz Bednarek zwycięzcą Konkursu Wiedzy o Języku Polskim

Konkurs Wiedzy o Języku Polskim jest jednym z najdłużej organizowanych konkursów na naszej uczelni. Jego przygotowaniem zajmuje się Koło Naukowe Onomastów, przy Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa UO, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Opolu. Głównym celem konkursu jest popularyzowanie poprawności językowej wśród młodzieży szkolnej oraz promowanie pięknej polszczyzny.

Do udziału w polonistycznej olimpiadzie zaproszeni zostali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Etap wojewódzki podzielono na dwie części: pisemną i oratorską. W pierwszej z nich – odbyła się ona 4 kwietnia – uczniowie zmierzyli się z testem, obejmującym zróżnicowane zagadnienia gramatyczne oraz sprawdzianem ortograficznym, czyli dyktandem. Problem sprawiła przede wszystkim pisownia wyrazów:  trzyipółlatek, półekscentryk i outsider, quasi-realistyczny oraz nazw własnych: WychódźcSchopenhauer i Nietzsche.

Kilka dni później, 11 kwietnia, w Studenckim Centrum Kultury odbyła się – przeznaczona jedynie dla finalistów – część oratorska. Po burzliwych obradach ostatecznie wyłoniono zwycięzców: wśród uczniów szkół podstawowych najlepsza okazała się Zofia Stępień z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu, w gimnazjum zaś – Julia Dzikowska z Publicznego Katolickiego Gimnazjum w Opolu. Wielkim zwycięzcą, a zarazem szczęśliwym zdobywcą indeksu Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa został Tobiasz Bednarek z I Liceum Ogólnokształcącego w Opolu. Wygłosił on mowę na temat: „Na szczytach nigdy nie jest ciepło. Wieją lodowate wichry, każdy stoi skulony i musi pilnować się, żeby sąsiad nie strącił go w przepaść.” Czy zgadzasz się ze słowami Ryszarda Kapuścińskiego?

Starania uczniów oceniała komisja złożona z przedstawicielki Kuratorium Oświaty, Joanny Wnuk – dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji oraz wykładowców Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa: dr hab. Danuty Lech-Kirsteindr Anny Tabisz oraz dra Krzysztofa Kleszcza. Przewodniczącym komisji był przedstawiciel studentów, a zarazem Prezes Koła Naukowego Onomastów – Przemysław Ślęzak.

W gali finałowej wziął udział Opolski Kurator Oświaty Michał Siek, który docenił nie tylko sukces młodych entuzjastów języka polskiego, lecz także starania szkół, biorących udział w projektach edukacyjnych.


Tobiasz Bednarek zwycięzcą Konkursu Wiedzy o Języku Polskim
Tobiasz Bednarek zwycięzcą Konkursu Wiedzy o Języku Polskim
.