Z wizytą na University of Kabul

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Z wizytą na University of Kabul

Prof. dr hab. Janusz Słodczyk, prorektor ds. nauki i finansów Uniwersytetu Opolskiego, przebywa od kilku dni w Afganistanie, z wizytą na University of Kabul. To podróż w ramach wymiany Erasmus, części programu dla krajów pozaeuropejskich. Profesor, prócz promocji naszej uczelni, wymiany cennych doświadczeń dba również o zacieśnienie współpracy oraz wymianę studencką i naukową.

z wizytą na University of Kabul
z wizytą na University of Kabul
z wizytą na University of Kabul
z wizytą na University of Kabul
z wizytą na University of Kabul
z wizytą na University of Kabul
z wizytą na University of Kabul
z wizytą na University of Kabul
z wizytą na University of Kabul
z wizytą na University of Kabul
.